Länkar till info om solenergi; lagar och regler; öppen data

Se detta som en möjlighet till ”crash courses” inom olika områden som eventuellt berör utmaningarna i SOLution Göteborg.

Annonser

Här kommer några länkar till:

  • Allmän och specifik solenergiinfo
  • Info om lagar och regler som idag styr hur svensk solenergiproduktion och användning premieras OCH försvåras
  • Öppen data

Se detta som en möjlighet till ”crash courses” inom olika områden som eventuellt berör utmaningarna i SOLution Göteborg. Regler som försvårar för solelens introduktion ska bort! Kanske kan er idé helt eller delvis bidra till detta? Kanske kan en affärsidé finna stöd i något av de incitament som finns idag-under förutsättning att det samtidigt kan säkerställas att incitamentet blir politiskt ”omöjligt” att ta bort?

Kunskap om byggnadsintegrerad solel BIPV:

En holländsk/schweizisk rapport på engelska som ger en bra överblick av existerande produkter varav endast ett mindre antal är riktigt konkurrenskraftiga:

http://www.bipv.ch/images/seac-supsi%20report%202015%20-%20bipv%20product%20overview%20for%20solar%20facades%20and%20roofs.pdf

En svensk rapport på svenska med några år på nacken som ändå ger en del bra praktiska tips och exempel:

http://www.elforsk.se/Rapporter/?download=report&rid=10_41_

Kunskap om Svensk solelmarknad, forskning och företagande

Svensk rapport på engelska i en rapportserie från IEA som ger en bra överblick över marknadsutveckling m.m. Statistiken sträcker sig till och med 2015:

http://iea-pvps.org/index.php?id=93&tx_damfrontend_pi1=&tx_damfrontend_pi1%5BcatPlus%5D=&tx_damfrontend_pi1%5BcatEquals%5D=&tx_damfrontend_pi1%5BcatMinus%5D=&tx_damfrontend_pi1%5BcatPlus_Rec%5D=57&tx_damfrontend_pi1%5BcatMinus_Rec%5D=&tx_damfrontend_pi1%5BtreeID%5D=201&tx_damfrontend_pi1%5Bid%5D=146

Två webbplatser som beskriver SP:s resurser för innovation, kvalitetssäkring, utbildning m.m. inom solenergi och specifikt, kort om vårt pågående projekt om elgenererande solavskärmningar:

www.solartestbed.se

www.solartestbed.se/om-projekten/elsa-elgenerande-solavskarmning/

http://www.solelkommissionen.se/nyheter/sveriges-forsta-solelstrategi-presenterades-idag/

Om ekonomi, incitament, lagar och regler

Branschföreningen Svensk solenergi och Solelkommissionen, som arbetar tätt tillsammans, är de två grupperingar som leder lobbyarbetet för enklare och mer konstruktiva regler för solenergi i Sverige:

http://www.solelkommissionen.se/utredning/

http://www.svensksolenergi.se/nyheter/nyheter-2016/solcellsstoedet-foerlaengs

http://www.solelkommissionen.se/nyheter/gp-lat-solceller-fa-solklara-regler/

http://www.solelkommissionen.se/nyheter/sveriges-forsta-solelstrategi-presenterades-idag/http://www.solelkommissionen.se/nyheter/regeringen-svanger-om-solskatten/

http://www.prosument.se/

Om öppen data

Öppen Data Göteborg – http://www25.goteborg.se/psidata/

EDIEL – https://www.ediel.se/Portal/

Energimyndigheten – https://psidata.energimyndigheten.se/

Boverket – http://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/oppna-data/

Riksarkivet Öppna Data – http://oppnadata.se/