Jury

Jurymedlemmar

Line Gry Knudsen. Educational Lead. Climate-KIC Nordics
Anna Honnér. Chef för verksamhetsområde Marknad & Försäljning. Göteborg Energi
Linnea Lindau. CEO. Chalmers Ventures
Dennis Pamlin. Entreprenör, rådgivare och transformativ upptäckare. Biografi
Magnus Pettersson. Arkitekt. INOBI. Biografi
Leif Lyckebäck
. Affärsutvecklare. Energimyndigheten. (Ersätter Andreas Stubelius, Energimyndigheten)

Alla bidrag bedöms av juryn som delar ut priser i flera kategorier.

Annonser