Magnus Pettersson

Magnus Pettersson är arkitekt och en av grundarna till Inobi. Magnus har stor erfarenhet av att styra och ansvara för projekt liksom att arbeta med omfattande utredningar och analyser i tidiga utvecklingsskeden. Han har en gedigen erfarenhet av projektering av tekniskt avancerade byggnader och att leda fastighetsutvecklingsprocesser med samordning av många intressen

Annonser