Rådgivning för dig som ska starta företag

Business Region Göteborg erbjuder en rad av kostnadsfria tjänster till personer runt om i Göteborgsregionen som är nyfikna på eller vill stata eget företag.

Det är lätt att starta ett nytt företag i Göteborgsregionen . Genom att erbjuda kunskap och kontakter, hjälper vi entreprenörer och innovatörer göra sina affärsidéer till verklighet. Det mesta är dessutom helt kostnadsfritt.

Vad vi kan göra för dig
Business Region Göteborg anordnar regelbundet olika seminarier och workshops för dig som ska starta eget företag, allt ifrån bokföring och hur man gör en affärsplan till skatteregler, anställningsregler och arbetsrätt. Att du samtidigt träffar andra i samma situation och skapar nya kontakter är en bonus. Utöver rent praktiska tjänster driver vi även mer övergripande frågor för att underlätta för fler att starta och driva eget företag.

Vi kan hjälpa dig med olika slags affärsrådgivning:
Starta företag-kurser – Startakurserna ges löpande runt om i Göteborgsregionen. En populär aktivitet där man får insikt i företagandet. Se mer om dessa kurser i vårt kalendarium på www.businessregion.se

Business Center – Här erbjuder vi kostnadsfri rådgivning i särskilda områden i Göteborg där det behövs extra stöd för att få igång företagandet. I dagsläget har vi ett Business Center i Angered och ett i Biskopsgården.
One Stop Future Shop – Ett samverkansprojekt för att ge extra stöd till nyanlända, utrikesfödda och kvinnor. Läs mer om projektet här: www.onestopfutureshop.com

Socialt företagande – Företagsutveckling och ekonomiskt stöd till företagare som vill driva företag inom den sociala ekonomin. Under hösten 2016 heter vårt program inom socialt företagande One Stop Academy, som är en accelerator där 12 verksamheter utvärderas och utvecklas för att bli långsiktigt hållbara företag inom den sociala ekonomin.

Workshops/seminarier – Utvecklande och praktiska aktiviteter för nyföretagare och de som är intresserade av att starta företag. Du kan se och läsa mer om alla våra workshops och seminarier i vårt kalendarium www.businessregion.se

businessregion_blue_cmyk

Annonser