Sommarjobb på Göteborg Energi

Detta pris ger dig och ditt lag en möjlighet att arbeta med energifrågor under sommarlovet 2017. Priset erbjuder lagmedlemmarna individuellt 4 veckors sommarjobb hos Göteborg Energi någon gång under sommaren 2017. Exakt period enligt överenskommelse. Sommarjobbens innehåll definieras utifrån vinnarnas bakgrund och kompetens. Lön och anställningsvillkor enligt kollektivavtal.

Juryn är fri att kreativt utse och motivera pristagare utifrån inlämnade bidrag och lagmedlemmarnas lämplighet.

gbe_4-fgny

Annonser