SP/ RISE’s projektutvecklingspris

Priset delas ut till ett tävlingsbidrag som bedöms kunna få stor klimateffekt, både direkt genom lösningen, men också indirekt genom att nya och innovativa kluster av lösningsaktörer stärks.  Lösningen bör dessutom ha goda förutsättningar för att med hjälp av kvalificerat stöd från SP/ RISE* tas vidare mot realisering.

Prioriterade bedömningskriterier:

  • Potentiell klimateffekt
  • Förankringen i organisationer eller företag som kan ingå i ett konkurrenskraftigt projektkonsortium, alternativt en realistisk plan för att få detta på plats, t.ex. genom Chalmers Ventures’ startupprogram

Utslagskriterium:

  • Potentiell genomförbarhet med hänsyn till de resurser som SP/ RISE och våra samarbetspartners kan erbjuda, se nedan.

Priset utgörs av ett kvalificerat stöd från SP i att bl.a. söka finansiering för fortsatt utveckling, proof of concept eller validering av en produkt eller annan typ av lösning på någon av SOLutions utmaningar. Om vi har en god idé att utgå ifrån så har vi på SP god kännedom och hit-rate för den aktuella typen av projektstöd och stor erfarenhet av att söka och genomföra liknande projekt.

Priset innebär:

  • Tillgång till 40 timmars kvalificerat stöd från SP i att söka finansiering för fortsatt utveckling, analys, proof of concept eller validering av er idé
  • Att SP/RISE stödjer den fortsatta vidareutvecklingen av lösningen genom att vara företagets huvudsakliga utvecklingspartner i användningen av de projektstöd som förväntas bli resultatet av denna process.
  • Tillgång till SP:s unika labresurser, bland annat för test och verifiering av solenergiteknik
  • Tillgång till ett mycket starkt nätverk för utveckling av solenergilösningar genom plattformen Solar Testbed , se http://www.solartestbed.se, vilket indirekt ger tillgång till affärscoachning, examensarbetare, m.m.

Ansvarig i juryn för att utse vinnaren av SP/ RISE-priset kommer att vara Dennis Pamlin, 21st Century Frontiers/ SP.

*) SP, Swedish ICT och Innventia går samman i RISE för att skapa en samlad institutssektor och bli en starkare innovationspartner för näringsliv och samhälle. Vid årsskiftet byter vi namn till RISE. Läs mer på www.ri.se/utveckling-av-rise

sp_science-partner

Annonser