Utmaningarna

Varje lag ska presentera en idé/lösning som svarar på en av utmaningarna nedan. Inför SOLution kommer vi även publicera underlag och inspiration för de deltagande lagen.

Hur kan delningsekonomi eller mikromarknader användas för solenergi?

Vi lever idag ett samhälle där många väljer att äga sina saker. Men allt fler väljer att istället hyra, dela eller låna saker – det som kallas delningsekonomi. Det inkluderar även möjligheter att ta del av tjänster, byta och ge bort saker. Exempel på företag som de senaste åren använt sig av delningsekonomi är Uber och Airbnb. Hur kan delningsekonomi eller mikromarknader användas för solenergi? Hur ser det elsäljande energibolagets tjänst ut för detta? Finns det även fördelar och tjänster som elnätsföretaget kan utnyttja till laststyrning för att styra bort last vid högt effektbehov i ett område och hur sker detta genom delningsekonomi? Ett möjligt ”levande labb” för era idéer kan vara Tångeröds ekoby som just nu växer fram på Tjörn. Där kommer alla hustak att täckas av solceller, men hur man bäst ska dra nytta av solelen är fortfarande en öppen fråga. Ett forskningsprojekt med Tångeröd och dess solel i fokus pågår 2017 ut vilket innebär möjligheter för vidareutveckling av goda idéer.

Läs mer…

Hur kan vi integrera solceller i samhället och stadsmiljön?

Idag sätts de flesta solceller upp i stora solcellsparker, på byggnaders tak eller ibland på fasader. Hur kan vi på andra sätt integrera solceller i samhället? Finns det andra värden än energi-ekonomiska som kan motivera solcellsinstallationer? Ett exempel är att mycket energi används för att kyla bort solvärme från kontor och andra byggnader. Men energin är förhållandevis billig i Sverige idag. Det som verkligen räknas är därför att människors produktivitet förbättras avsevärt om de kan vistas i dagsljus utan att bli bländade eller alltför varma. Solceller som syns bidrar till ökad medvetenhet om vårt behov av ren energi och effektiv energianvändning. Hur kan solceller bidra med andra nyttor än bara elproduktion till exempel genom att förena solceller med solavskärmning eller med skydd mot regn eller vind? Kan det även kombineras med ljuskonst, ladd-infrastruktur eller något helt annat?

Läs mer…

Hur kan vi utnyttja, dela och visualisera information om solenergiproduktion?

Hur kan vi visualisera och kommunicera el från solceller för att stärka engagemanget för och kunskapen om solel? Kan vi på så sätt till exempel optimera användningen av solel, dela information mellan producenter och mellan konsumenter? Kan vi utnyttja information från solelproducenter, från konsumenter, från energibolag och nätägare? Kan detta spela någon roll för lagring av solel? Vilken roll kan Göteborg Energi spela? Hur kan visualisering av energikonsumtion och produktion göras på nya kreativa sätt? Vilka digitala tjänster kan kopplas till detta? Hur kan relevansen för informationen individanpassas beroende på var man är i en köpprocess?

Läs mer…

Annonser