Hur kan delningsekonomi eller mikromarknader användas för solenergi?

Vi lever idag ett samhälle där många väljer att äga sina saker. Men allt fler väljer att istället hyra, dela eller låna saker – det som kallas delningsekonomi. Det inkluderar även möjligheter att ta del av tjänster, byta och ge bort saker.

Exempel på företag som de senaste åren använt sig av delningsekonomi är Uber och Airbnb. Hur kan delningsekonomi eller mikromarknader användas för solenergi? Hur ser det elsäljande energibolagets tjänst ut för detta? Finns det även fördelar och tjänster som elnätsföretaget kan utnyttja till laststyrning för att styra bort last vid högt effektbehov i ett område och hur sker detta genom delningsekonomi?

Ett möjligt ”levande labb” för era idéer kan vara Tångeröds ekoby som just nu växer fram på Tjörn. Där kommer alla hustak att täckas av solceller, men hur man bäst ska dra nytta av solelen är fortfarande en öppen fråga. Ett forskningsprojekt med Tångeröd och dess solel i fokus pågår 2017 ut vilket innebär möjligheter för vidareutveckling av goda idéer.

Sidan kommer att uppdateras med underlag och inspiration. Följ oss på Facebook för att få nyheter om uppdateringar.

Annonser