Hur kan vi integrera solceller i samhället och stadsmiljön?

Idag sätts de flesta solceller upp i stora solcellsparker, på byggnaders tak eller ibland på fasader. Hur kan vi på andra sätt integrera solceller i samhället? Finns det andra värden än energi-ekonomiska som kan motivera solcellsinstallationer?

Ett exempel är att mycket energi används för att kyla bort solvärme från kontor och andra byggnader. Men energin är förhållandevis billig i Sverige idag. Det som verkligen räknas är därför att människors produktivitet förbättras avsevärt om de kan vistas i dagsljus utan att bli bländade eller alltför varma.

Solceller som syns bidrar till ökad medvetenhet om vårt behov av ren energi och effektiv energianvändning. Hur kan solceller bidra med andra nyttor än bara elproduktion till exempel genom att förena solceller med solavskärmning eller med skydd mot regn eller vind? Kan det även kombineras med ljuskonst, ladd-infrastruktur eller något helt annat?

Sidan kommer att uppdateras med underlag och inspiration. Följ oss på Facebook för att få nyheter om uppdateringar.

Annonser