Hur kan vi utnyttja, dela och visualisera information om solenergiproduktion?

Hur kan vi visualisera och kommunicera el från solceller för att stärka engagemanget för och kunskapen om solel? Kan vi på så sätt till exempel optimera användningen av solel, dela information mellan producenter och mellan konsumenter? Kan vi utnyttja information från solelproducenter, från konsumenter, från energibolag och nätägare? Kan detta spela någon roll för lagring av solel?

Vilken roll kan Göteborg Energi spela? Hur kan visualisering av energikonsumtion och produktion göras på nya kreativa sätt? Vilka digitala tjänster kan kopplas till detta? Hur kan relevansen för informationen individanpassas beroende på var man är i en köpprocess?

Sidan kommer att uppdateras med underlag och inspiration. Följ oss på Facebook för att få nyheter om uppdateringar.

Annonser