Underlag och inspiration

Länkar till info om solenergi; lagar och regler; öppen data

Se detta som en möjlighet till ”crash courses” inom olika områden som eventuellt berör utmaningarna i SOLution Göteborg.

Annonser

Här kommer några länkar till:

  • Allmän och specifik solenergiinfo
  • Info om lagar och regler som idag styr hur svensk solenergiproduktion och användning premieras OCH försvåras
  • Öppen data

Se detta som en möjlighet till ”crash courses” inom olika områden som eventuellt berör utmaningarna i SOLution Göteborg. Regler som försvårar för solelens introduktion ska bort! Kanske kan er idé helt eller delvis bidra till detta? Kanske kan en affärsidé finna stöd i något av de incitament som finns idag-under förutsättning att det samtidigt kan säkerställas att incitamentet blir politiskt ”omöjligt” att ta bort?

Kunskap om byggnadsintegrerad solel BIPV:

En holländsk/schweizisk rapport på engelska som ger en bra överblick av existerande produkter varav endast ett mindre antal är riktigt konkurrenskraftiga:

http://www.bipv.ch/images/seac-supsi%20report%202015%20-%20bipv%20product%20overview%20for%20solar%20facades%20and%20roofs.pdf

En svensk rapport på svenska med några år på nacken som ändå ger en del bra praktiska tips och exempel:

http://www.elforsk.se/Rapporter/?download=report&rid=10_41_

Kunskap om Svensk solelmarknad, forskning och företagande

Svensk rapport på engelska i en rapportserie från IEA som ger en bra överblick över marknadsutveckling m.m. Statistiken sträcker sig till och med 2015:

http://iea-pvps.org/index.php?id=93&tx_damfrontend_pi1=&tx_damfrontend_pi1%5BcatPlus%5D=&tx_damfrontend_pi1%5BcatEquals%5D=&tx_damfrontend_pi1%5BcatMinus%5D=&tx_damfrontend_pi1%5BcatPlus_Rec%5D=57&tx_damfrontend_pi1%5BcatMinus_Rec%5D=&tx_damfrontend_pi1%5BtreeID%5D=201&tx_damfrontend_pi1%5Bid%5D=146

Två webbplatser som beskriver SP:s resurser för innovation, kvalitetssäkring, utbildning m.m. inom solenergi och specifikt, kort om vårt pågående projekt om elgenererande solavskärmningar:

www.solartestbed.se

www.solartestbed.se/om-projekten/elsa-elgenerande-solavskarmning/

http://www.solelkommissionen.se/nyheter/sveriges-forsta-solelstrategi-presenterades-idag/

Om ekonomi, incitament, lagar och regler

Branschföreningen Svensk solenergi och Solelkommissionen, som arbetar tätt tillsammans, är de två grupperingar som leder lobbyarbetet för enklare och mer konstruktiva regler för solenergi i Sverige:

http://www.solelkommissionen.se/utredning/

http://www.svensksolenergi.se/nyheter/nyheter-2016/solcellsstoedet-foerlaengs

http://www.solelkommissionen.se/nyheter/gp-lat-solceller-fa-solklara-regler/

http://www.solelkommissionen.se/nyheter/sveriges-forsta-solelstrategi-presenterades-idag/http://www.solelkommissionen.se/nyheter/regeringen-svanger-om-solskatten/

http://www.prosument.se/

Om öppen data

Öppen Data Göteborg – http://www25.goteborg.se/psidata/

EDIEL – https://www.ediel.se/Portal/

Energimyndigheten – https://psidata.energimyndigheten.se/

Boverket – http://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/oppna-data/

Riksarkivet Öppna Data – http://oppnadata.se/

API med dataserier

Göteborg Energi tillhandahåller ett antal autentiska och anonymiserade dataserier från sitt nät.

Göteborg Energi tillhandahåller ett antal autentiska och anonymiserade dataserier från sitt nät, bl a elanvändning i villa, flerbostadshus och kommersiell fastighet; produktion från solceller och vindkraft; data från laddstolpe och från nätstationer. Datan tillhandahålls via ett API från Metry.

API: http://docs.metry.apiary.io/#introduction/getting-started

Exceldokument om dataserierna: api-data-solution

metry-logo-transparent

Intervju: möjligheter med solceller

Här samlar vi data, information och länkar till andra sidor som kan vara till hjälp som underlag eller inspiration för de deltagande lagen. Vi börjar med två korta filmer där Peter Kovacs på SP och David Larsson på Solkompaniet pratar om möjligheter med solceller.

Del 1: Peter Kovacs på SP och David Larsson på Solkompaniet pratar om möjligheter med solceller, behovet av nya affärsmodeller och möjligheter att integrera solceller i stadsmiljön.

Del 2: Peter Kovacs på SP och David Larsson på Solkompaniet pratar om möjligheter med solceller, behovet av nya affärsmodeller och möjligheter att integrera solceller i stadsmiljön.